loading

Báo cáo thường niên năm 2015

Báo cáo thường niên năm 2015 - File kèmChi tiết...

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

BCTC 2015 (Công ty mẹ) - File kèm

Giải trình (Công ty mẹ) - File kèm

BCTC 2015 (Hợp nhất) - File kèm

Giải trình (Hợp nhất) - File kèm

Chi tiết...

Báo cáo quản trị năm 2015

Báo cáo quản trị năm 2015 - File kèmChi tiết...

BCTC Quý 3/2015 (Cty mẹ)

BCTC Quý 3 năm 2015 (Cty mẹ) - File kèm

Giải trình chênh lệch LNST TNDN của Quý 3/2015 so với Quý 3/2014 - File kèm

Chi tiết...

Báo cáo tài chính bán niên năm 2015 của công ty mẹ

Báo cáo tài chính bán niên năm 2015 của công ty mẹ - File kèm

Chi tiết...

Báo cáo quản trị bán niên 2015

Công bố thong tin Báo cáo quản trị bán niên 2015 - File kèm

Chi tiết...

Báo cáo thường niên 2014

Công bố thông tin Báo cáo thường niên 2014 - File kèm

Chi tiết...

Hotline

  • Hotline: +84 28 3899.8100
  • info@beton6.com

chứng nhận
chất lượng

Đăng ký nhận bản tin

Liên kết
với chúng tôi

Tầng 2 - Toà nhà Hưng Bình, 406 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • (84.28) 3899.8100
  • (84.28) 3510.6222
  • info@beton6.com
Copyright © 2015 - 2017 Beton 6 All rights reserved
84-28-3899.8100