loading

Báo cáo thường niên năm 2015

Báo cáo thường niên năm 2015 - File kèmChi tiết...

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

BCTC 2015 (Công ty mẹ) - File kèm

Giải trình (Công ty mẹ) - File kèm

BCTC 2015 (Hợp nhất) - File kèm

Giải trình (Hợp nhất) - File kèm

Chi tiết...

Báo cáo quản trị năm 2015

Báo cáo quản trị năm 2015 - File kèmChi tiết...

BCTC Quý 3/2015 (Cty mẹ)

BCTC Quý 3 năm 2015 (Cty mẹ) - File kèm

Giải trình chênh lệch LNST TNDN của Quý 3/2015 so với Quý 3/2014 - File kèm

Chi tiết...

Báo cáo tài chính bán niên năm 2015 của công ty mẹ

Báo cáo tài chính bán niên năm 2015 của công ty mẹ - File kèm

Chi tiết...

Báo cáo quản trị bán niên 2015

Công bố thong tin Báo cáo quản trị bán niên 2015 - File kèm

Chi tiết...

Báo cáo thường niên 2014

Công bố thông tin Báo cáo thường niên 2014 - File kèm

Chi tiết...

Hotline

Hotline: 0274. 375.1617

KINH DOANH 

Email: thien.pham@beton6.com

 Beton 6 là đại diện duy nhất trong mọi giao dịch hợp đồng cung cấp cấu kiện bê tông đúc sẵn, hợp đồng cung cấp dịch vụ có liên quan (vận chuyển, đóng ép cọc, lao phóng dầm), hợp đồng thi công các dự án xây dựng hạ tầng giao thông, xây dựng dân dụng và công nghiệp.

chứng nhận
chất lượng

Đăng ký nhận bản tin

Liên kết
với chúng tôi

KM1877, Quốc lộ 1K, Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương Việt Nam

  •  0274. 375 1617
  •   info@beton6.com
Copyright © 2015 - 2024 Beton 6 All rights reserved
84-28-3899.8100