loading

Beton 6 bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới

Beton 6 bổ nhiệm Ông Sergei Savrukhin giữ chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 17/07/2017 thay cho Ông Nguyễn Ngọc Dũng xin từ nhiệm.

Biên bản họp HĐQT v/v bổ nhiệm

Quyết định của HĐQT v/v bổ nhiệm

Chi tiết...

Thông báo chốt danh sách cổ đông cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Thông báo chốt danh sách cổ đông cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

File kèm

Chi tiết...

Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

File kèm

Chi tiết...

Thông báo nhân sự nghỉ việc

Beton 6 xin thông báo Ông NGUYỄN HỮU THÀNH nguyên Giám đốc Kinh doanh Beton 6 và Ông LÊ HỮU ĐẠT nguyên Trưởng phòng Kinh doanh Beton 6 đang trong thời gian giải quyết các thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động với Beton 6 kể từ ngày 01/04/2017 và chính thức nghỉ việc kể từ ngày 07/05/2017.

 

Chi tiết...

Beton 6 xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017

Beton 6 xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 Chi tiết...

Hotline

chứng nhận
chất lượng

Đăng ký nhận bản tin

Liên kết
với chúng tôi

Tầng 6 - Toà nhà Hưng Bình, 406 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • (84.8) 6682.6555
  • (84.8) 3510.6222
  • info@beton6.com
Copyright © 2015 - 2017 Beton 6 All rights reserved
84-8-3899.8100