loading

HNX chấp thuận cho BT6 giao dịch trên sàn UPCOM

HNX vừa chấp thuận cho BT6 giao dịch trên sàn UPCOM theo Quyết định số 135/QĐ-SGDHN ngày 23/02/2017 và Thông báo số 238/TB-SGDHN ngày 23/02/2017. Theo đó, ngày giao dịch đầu tiên là 06/03/2017 và giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 9.000 đồng/cổ phiếu.

Quyết định 135.

Thông báo 238.

Thông báo 234.

Thông báo 1039.

Chi tiết...

Beton 6 thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị

Beton 6 thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị - File kèm

Chi tiết...

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (Công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng & Xi măng HB)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (Công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng & Xi măng HB) - File kèm

Chi tiết...

Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

HĐQT Beton 6 họp bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 - File kèmChi tiết...

Đại hội đồng cổ đông thường niên niên khóa tài chính 2015

Công ty cổ phần Beton 6 thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên khóa tài chính 2015Chi tiết...

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ niên khóa tài chính 2015

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ niên khóa tài chính 2015 - File kèmChi tiết...

Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông Trịnh Thị Hương (NCLQ)

Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông Trịnh Thị Hương (NCLQ) - File kèmChi tiết...

Hotline

chứng nhận
chất lượng

Đăng ký nhận bản tin

Liên kết
với chúng tôi

Tầng 6 - Toà nhà Hưng Bình, 406 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • (84.8) 6682.6555
  • (84.8) 3510.6222
  • info@beton6.com
Copyright © 2015 - 2017 Beton 6 All rights reserved