loading

Đăng ký kinh doanh

Đăng ký kinh doanh: Đăng ký thay đổi lần thứ 12 vào ngày 20/01/2015 - File kèm

Chi tiết...

Điều lệ

Điều lệ của Beton 6: Chỉnh sửa và ban hành ngày 20/06/2014 - File kèm

Chi tiết...

Qui chế quản trị

Qui chế quản trị - file kèm

Chi tiết...

Bản cáo bạch

Bản cáo bạch (Niêm yết) - File kèm.

Bản cáo bạch (Tăng vốn điều lệ) - File kèm.

Chi tiết...

Hotline

  • Hotline: +84 28 3899.8100
  • info@beton6.com

chứng nhận
chất lượng

Đăng ký nhận bản tin

Liên kết
với chúng tôi

Tầng 2 - Toà nhà Hưng Bình, 406 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • (84.28) 3899.8100
  • (84.28) 3510.6222
  • info@beton6.com
Copyright © 2015 - 2017 Beton 6 All rights reserved
84-28-3899.8100