loading

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của NCLQ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của "Người có liên quan" "Công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng và Xi Măng HB" - File kèm

Chi tiết...

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của NCLQ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của "Người có liên quan" "Công ty TNHH MTV Đầu tư Xuyên Việt" - File kèm

Chi tiết...

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của NCLQ

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (Xuyên Việt - HB - Mr. Trịnh Thanh Phong) - File kèm

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (Ms. Trịnh Thị Hương) -  File kèm

Chi tiết...

Báo cáo tài chính bán niên năm 2015 của công ty mẹ

Báo cáo tài chính bán niên năm 2015 của công ty mẹ - File kèm

Chi tiết...

Báo cáo quản trị bán niên 2015

Công bố thong tin Báo cáo quản trị bán niên 2015 - File kèm

Chi tiết...

Báo cáo thường niên 2014

Công bố thông tin Báo cáo thường niên 2014 - File kèm

Chi tiết...

Đăng ký kinh doanh

Đăng ký kinh doanh: Đăng ký thay đổi lần thứ 12 vào ngày 20/01/2015 - File kèm

Chi tiết...

Hotline

Hotline: 84-28-3510.6333
KINH DOANH
Mr. Nghĩa: 0903.352.779
DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN - LAO LẮP
Mr. Việt: 0968.145.780
Email: info@beton6enc.com

 

 

Beton 6 E&C là công ty con của Beton 6, là đại lý độc quyền của Beton 6, là đại diện duy nhất của Beton 6 trong mọi giao dịch hợp đồng cung cấp cấu kiện bê tông đúc sẵn, hợp đồng cung cấp dịch vụ có liên quan (vận chuyển, đóng ép cọc, lao phóng dầm), hợp đồng thi công các dự án xây dựng hạ tầng giao thông, xây dựng dân dụng và công nghiệp.

chứng nhận
chất lượng

Đăng ký nhận bản tin

Liên kết
với chúng tôi

Tầng 2 -  326/6 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • (84.28) 3899.8100
  • (84.28) 3510.6222
  • info@beton6.com
Copyright © 2015 - 2021 Beton 6 All rights reserved
84-28-3899.8100