loading

Thay đổi nhân sự HĐQT, BĐH và ĐDPL

Beton 6 thay đổi nhân sự HĐQT, BĐH và ĐDPL:

  • Biên bản họp của HĐQT - file kèm
  • Quyết định bầu Chủ tịch HĐQT, bầu Thành viên HĐQT file kèm
  • Quyết định hủy quyết định bổ nhiệm TGĐ - file kèm
  • Quyết định cử người ĐDPL - file kèm
Chi tiết...

Beton 6 bổ nhiệm mới Tổng Giám đốc và người đại diện pháp luật

Beton 6 bổ nhiệm mới Tổng Giám đốc và người đại diện pháp luật
  • Biên bản họp của HĐQT - file kèm
  • Quyết định bổ nhiệm của Chủ tịch HĐQT - file kèm
  • Thông báo bổ nhiệm của Chủ tịch HĐQT - file kèm
Chi tiết...

Báo cáo tài chính bán niên 2017

Báo cáo tài chính bán niên 2017 - File kèm

Chi tiết...

BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN NẮM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN

BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH TƯ NẮM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN  - file kèm

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - file kèm

Chi tiết...

Maybank Kim Eng Securities Pte. Ltd không còn là cổ đông lớn của BT6

BT6: Maybank Kim Eng Securities Pte. Ltd không còn là cổ đông lớn
Nguồn tin: HNX | 14/09/2017 4:46:00 CH
- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Maybank Kim Eng Securities Pte. Ltd
- Mã chứng khoán: BT6
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.581.395 CP (tỷ lệ 7,82%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 2.581.395 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 07/09/2017.Chi tiết...

Hotline

Hotline: 84-28-3510.6333
KINH DOANH
Mr. Nghĩa: 0903.352.779
DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN - LAO LẮP
Mr. Việt: 0968.145.780
Email: info@beton6enc.com

 

 

Beton 6 E&C là công ty con của Beton 6, là đại lý độc quyền của Beton 6, là đại diện duy nhất của Beton 6 trong mọi giao dịch hợp đồng cung cấp cấu kiện bê tông đúc sẵn, hợp đồng cung cấp dịch vụ có liên quan (vận chuyển, đóng ép cọc, lao phóng dầm), hợp đồng thi công các dự án xây dựng hạ tầng giao thông, xây dựng dân dụng và công nghiệp.

chứng nhận
chất lượng

Đăng ký nhận bản tin

Liên kết
với chúng tôi

Tầng 2 -  326/6 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • (84.28) 3899.8100
  • (84.28) 3510.6222
  • info@beton6.com
Copyright © 2015 - 2021 Beton 6 All rights reserved
84-28-3899.8100