loading

Giao dịch cổ phiếu giữa HBCI & HBXM

HBCI thông báo đăng ký giao dịch - file kèm

HBXM thông báo đăng ký giao dịch - file kèm

HBCI báo cáo kết quả giao dịch - file kèm

HBCI báo cáo trở thành cổ đông lớn - file kèm

HBXM báo cáo kết quả giao dịch - file kèm

HBXM báo cáo không còn là cổ đông lớn - file kèm

 

Chi tiết...

Beton 6 bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới

Beton 6 bổ nhiệm Ông Sergei Savrukhin giữ chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 17/07/2017 thay cho Ông Nguyễn Ngọc Dũng xin từ nhiệm.

Biên bản họp HĐQT v/v bổ nhiệm

Quyết định của HĐQT v/v bổ nhiệm

Chi tiết...

Thông báo chốt danh sách cổ đông cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Thông báo chốt danh sách cổ đông cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

File kèm

Chi tiết...

Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

File kèm

Chi tiết...

Thông báo nhân sự nghỉ việc

Beton 6 xin thông báo Ông NGUYỄN HỮU THÀNH nguyên Giám đốc Kinh doanh Beton 6 và Ông LÊ HỮU ĐẠT nguyên Trưởng phòng Kinh doanh Beton 6 đang trong thời gian giải quyết các thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động với Beton 6 kể từ ngày 01/04/2017 và chính thức nghỉ việc kể từ ngày 07/05/2017.

 

Chi tiết...

Hotline

Hotline: 84-28-3510.6333
KINH DOANH
Mr. Nghĩa: 0903.352.779
DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN - LAO LẮP
Mr. Việt: 0968.145.780
Email: info@beton6enc.com

 

 

Beton 6 E&C là công ty con của Beton 6, là đại lý độc quyền của Beton 6, là đại diện duy nhất của Beton 6 trong mọi giao dịch hợp đồng cung cấp cấu kiện bê tông đúc sẵn, hợp đồng cung cấp dịch vụ có liên quan (vận chuyển, đóng ép cọc, lao phóng dầm), hợp đồng thi công các dự án xây dựng hạ tầng giao thông, xây dựng dân dụng và công nghiệp.

chứng nhận
chất lượng

Đăng ký nhận bản tin

Liên kết
với chúng tôi

Tầng 2 -  326/6 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • (84.28) 3899.8100
  • (84.28) 3510.6222
  • info@beton6.com
Copyright © 2015 - 2021 Beton 6 All rights reserved
84-28-3899.8100