loading

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (Công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng & Xi măng HB)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (Công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng & Xi măng HB) - File kèm

Chi tiết...

Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

HĐQT Beton 6 họp bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 - File kèmChi tiết...

Đại hội đồng cổ đông thường niên niên khóa tài chính 2015

Công ty cổ phần Beton 6 thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên khóa tài chính 2015Chi tiết...

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ niên khóa tài chính 2015

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ niên khóa tài chính 2015 - File kèmChi tiết...

Báo cáo thường niên năm 2015

Báo cáo thường niên năm 2015 - File kèmChi tiết...

BT6 gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên khóa tài chính 2015

BT6 gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên khóa tài chính 2015 - File kèmChi tiết...

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

BCTC 2015 (Công ty mẹ) - File kèm

Giải trình (Công ty mẹ) - File kèm

BCTC 2015 (Hợp nhất) - File kèm

Giải trình (Hợp nhất) - File kèm

Chi tiết...

Hotline

Hotline: 84-28-3510.6333
KINH DOANH
Mr. Nghĩa: 0903.352.779
DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN - LAO LẮP
Mr. Việt: 0968.145.780
Email: info@beton6enc.com

 

 

Beton 6 E&C là công ty con của Beton 6, là đại lý độc quyền của Beton 6, là đại diện duy nhất của Beton 6 trong mọi giao dịch hợp đồng cung cấp cấu kiện bê tông đúc sẵn, hợp đồng cung cấp dịch vụ có liên quan (vận chuyển, đóng ép cọc, lao phóng dầm), hợp đồng thi công các dự án xây dựng hạ tầng giao thông, xây dựng dân dụng và công nghiệp.

chứng nhận
chất lượng

Đăng ký nhận bản tin

Liên kết
với chúng tôi

Tầng 2 -  326/6 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • (84.28) 3899.8100
  • (84.28) 3510.6222
  • info@beton6.com
Copyright © 2015 - 2021 Beton 6 All rights reserved
84-28-3899.8100