loading

Tiêu chuẩn chất lượng

ISO 9001:2008 File kèm

Giấy chứng nhận số HT 044/5.15.16 hiệu lực từ 15/09/2015 đến 14/09/2018 xác nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng của Công ty cổ phần Beton 6 đạt tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 / ISO 9001:2008 trong phạm vị:

-   Sản xuất, vận chuyển cấu kiện bê tông đúc sẵn

-   Lao phóng dầm bê tông dự ứng lực

-   Xây dựng công trình cầu và đường

-   Kiểm định vật liệu xây dựng

Dầm bê tông dự ứng lực File kèm

Giấy chứng nhận số SP 1514/1.15.16 hiệu lực từ 15/09/2015 đến 14/09/2018 xác nhận sản phẩm dầm bê tông dự ứng lực của Công ty cổ phần Beton 6 đạt tiêu chuẩn TCVN 9114:2012.

Dầm chữ U căng trước - File kèm

Giấy xác nhận số 01 hiệu lực từ 10/10/2016 đến 10/10/2018 xác nhận sản phẩm dầm U bê tông cốt thép dự ứng lực căng trước của Công ty cổ phần Beton 6 đạt tiêu chuẩn cơ sở số TCCS 01:2016/UDUL.


Cọc ống bê tông ly tâm dự ứng lực

Giấy chứng nhận số SP 1179/1.15.16 hiệu lực từ 15/09/2015 đến 14/09/2018 xác nhận sản phẩm cọc  ống bê tông ly tâm dự ứng lực đường kính 300mm đến 1200mm của Công ty cổ phần Beton 6 đạt tiêu chuẩn JIS A 5335-1987. File kèm

Giấy chứng nhận số SP 1752.15.16 hiệu lực từ 15/09/2015 đến 14/09/2018 xác nhận sản phẩm cọc ống bê tông ly tâm dự ứng lực đường kính 300mm đến 1200mm của Công ty cổ phần Beton 6 đạt tiêu chuẩn JIS A 5373-2010. File kèm

Cọc ván bê tông dự ứng lực File kèm

Giấy chứng nhận số SP 711/3.15.16 hiệu lực từ 15/09/2015 đến 14/09/2018 xác nhận sản phẩm cọc ván bê tông dự ứng lực mặt cắt từ SW120 đến SW1200 của Công ty cổ phần Beton 6 đạt tiêu chuẩn JIS A 5373-2010.


Hotline

  • Hotline: +84 28 3899.8100
  • info@beton6.com

chứng nhận
chất lượng

Đăng ký nhận bản tin

Liên kết
với chúng tôi

Tầng 2 - Toà nhà Hưng Bình, 406 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • (84.28) 3899.8100
  • (84.28) 3510.6222
  • info@beton6.com
Copyright © 2015 - 2017 Beton 6 All rights reserved
84-28-3899.8100